Angry Birds setovima se u 2016. priključuju i LEGO Ghostbusters setovi: “Lovci na duhove” postaju nova, zvanična LEGO tema